2014 falı parlak çıkmadı

WEF’in raporuna göre 2014’te Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya sosyal olaylar yön verecek. Dünya çapında sosyal patlama riski artıyor, genç işsizliği aşılmazsa Euro Bölgesi çatırdayabilir.

2014 Falı

 

Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF), 2009’da Davos Zirvesi’nde yaşanan “one munite” krizi nedeniyle Türkiye’nin toplumsal hafızasında -en azından bir bölümünde- pek de iyi şöhrete sahip olmayan bir kurum olarak yer etti. Ancak WEF, dünyada ekonomik ve toplumsal değişimin dikkatle izlendiği uluslararası bir kuruluş. WEF’in dünya siyaseti ve ekonomisine yön veren 1500 kişiyle yaptığı anket verileri ışığında hazırladığı isabetli öngörüler dikkatle takip ediliyor. WEF her yıl olduğu gibi 2014 yılına ilişkin de tahminlerini yayınladı.“2014 Küresel Eğilimler” başlıklı raporda belli başlı 10 küresel siyasi ve ekonomik eğilim, her zaman olduğu gibi, önem derecesi 1’den 5’e artan şekilde puanlanarak sunuldu.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da “Bahar” Sonrası Yüksek Tansiyon: 4,07

Arap Baharı sonrası Kuzey Afrika bölgesindeki siyasi istikrarsızlık, 2011 Mart ayında Suriye’de başlayan ve tüm bölgede etkisini gösteren iç savaş ve işsizlik kaygı yaratıyor. Sadece Ortadoğu ve Kuzey Afrika değil Avrupa ve Kuzey Amerika’da da bu sorun gelecek yılın en önemli başlığı olarak kalabilir. Washington’daki PEW Araştırma Merkezi’nin araştırmasına göre Türkiye’de halkın yüzde 48’i durumdan memnun değil. Filistin’de ve Lübnan’da bu oran yüzde 88, Tunus’ta yüzde 81, Mısır’da yüzde 62. Yüksek tansiyon toplumsal uzlaşı ve barış umutlarını da törpülüyor.

Gelir Uçurumunun Derinleşmesi: 4,02

Asya’da gelir eşitsizliği hesaplarında kullanılan katsayı 2014’te 4,05’e kadar yükselecek. Ama daha kötüsü de var: Latin Amerika’da bu rakam 4,15, Sahraaltı Afrika’da ise 4,17 olarak gerçekleşecek. Gelir eşitsizliğinin derinleşmesi 2014’ün en önemli sorunlarından biri olacak. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da ise gelir eşitsizliğinin artması üçüncü sıradaki sorun. Avrupa bu sorunu listenin başına almasa da ekonomik krizle boğuşan Yunanların yüzde 95’i, İspanyolların yüzde 89’u, İtalyanların yüzde 86’sı “ülkelerindeki ekonomik sistemin zenginleri kayırdığını” düşünüyor.

Yapısal İşsizlik: 3,97

Yapısal işsizlik artık o veya bu devletin sorunu olmaktan çıktı. Bu, artık küresel çapta bir sorun. Özellikle genç nüfusun işsizliği sosyal dokuyu bozuyor, toplumsal hareketleri ve isyanları tetikliyor. Dünya çapında işsiz sayısı 2012’de 4,2 milyon artarak 197 milyona yükseldi. Eski Kıta işsizlikte en dertli bölge: Avrupalıların yüzde 54’ü hükümetlerinin yapısal işsizliği en önemli gündem maddesi yapması gerektiğini düşünüyor. İtalya, İspanya, Portekiz ve İrlanda’ya dikkat: Sosyal patlama kapıda. Eğitim ve inovasyon politikalarının gözden geçirilmesinde fayda var.

Siber Savaşlar: 3,93

Dijital savaşlar eskiden gizemli bir komplo gibi anılıyordu. Artık daha görünür oldu. Kamu kurumları, enerji tesisleri, fabrikalar, borsalar, bankalar… Siber saldırıya uğramayan kesim kalmadı. Saldırıların en büyük kaynağı yüzde 23 ile ABD. Artık sorun sanal değil somut: ABD’de yapılan bir araştırmada 50 yaş üzeri insanların yüzde 60’ından fazlası, siber saldırılardan ürktüğünü söyledi. Nesnelerin interneti gibi uygulamaların artması bu kaygıları daha da yükseltiyor.

 

Mustafa Alkan
Devamı Optimist‘in Aralık sayısında…
email